Η διαχειριστική επάρκεια αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να εντάξει κάποιος δήμος έργα του, ως τελικός δικαιούχος, στο νέο ΕΣΠΑ. Από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντικό οι δήμοι να προετοιμαστούν. Προετοιμασία δεν σημαίνει μόνο συμπλήρωση του φακέλου, αλλά και αυτοαξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης. Το κείμενο που ακολουθεί στηρίχθηκε

HACCP & HARPC Εξηγώντας τις Διαφορές

Υπάρχει μερική σύγχυση μεταξύ του συστήματος  HACCP ( Ανάλυση επικινδυνότητας των κρίσιμων σημείων ελέγχου ) και του πιο πρόσφατου σχεδίου ασφάλειας των τροφίμων  HARPC ( ανάλυση επικινδυνότητας και προληπτικοί έλεγχοι προερχόμενοι από ανάλυση κινδύνου. Τόσο το  HACCP όσο και το  HARPC  έχουν συζητηθεί αμοιβαία ,μολονότι λανθασμένα, σε κύκλους επεξεργασίας τροφίμων. Η αλήθεια είναι ότι αν

Ο FSMA (Food Safety Modernization Act) προτείνει ότι οι κανόνες προληπτικών ελέγχων για την ανθρώπινη διατροφή απαιτούν ένα γραπτό σχέδιο για την Ασφάλεια των Τροφίμων (FSP) και θα πρέπει να αναπτυχθούν με τη χρήση της προσέγγισης του προληπτικού ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου (HARPC). Μια προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων δεν είναι κάτι νέο.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP