ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία Α Quality Systems είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Συμβούλων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων που δραστηριοποιείται στο χώρο από το 2005.

Έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη και άρτια εξυπηρέτηση του συνόλου των πελατών και συνεργατών της, αγκαλιάζοντας τον χώρο των τροφίμων από κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά, με Διαχείριση Ολικής Ποιότητας.
Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τομέα της παραγωγής τροφίμων, τόσο σε κλίμακα μικρών επιχειρήσεων, όπως χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας , catering, όσο και σε βιομηχανική κλίμακα σε επιχειρήσεις όλων των τομέων πέραν του κλάδου των τροφίμων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν όλη την αλυσίδα των τροφίμων, και το σύνολο των διαδικασιών για το τρόφιμο και τους εργαζόμενους. Καλύπτουμε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που παράγουν στον πρωτογενή τομέα, που μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διανέμουν τρόφιμα, όπως τυροκομεία, συσκευαστήρια ελιάς και ελαιολάδου, μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, βιομηχανικά σφαγεία, μονάδες παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κ.λ.π. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων κατά τα διεθνή πρότυπα HACCP ( C.A.C. ) ISO 22000:2005, IFS, BRC, AGRO1.2.3.4, PAS, FSSC, GlobalG.A.P IFS v.4.
Πέραν του κλάδου των εταιριών τροφίμων, η εταιρία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ,Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 σε εμπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε οποιαδήποτε εταιρία ενδιαφέρεται να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της- μέσω των διαγωνισμών Δημοσίου τομέα- διαφήμιση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ή ανάδειξη των ευαισθησιών της στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει.

Παρέχουμε:

  • Άριστη Επιστημονική Βοήθεια.
  • Ταχύτατη Εξυπηρέτηση των αναγκών σας και παροχή εξατομικευμένων λύσεων ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
  • Συνεργασία με το μεγαλύτερο Φορέα Πιστοποίησης ΤUV NORD ή οποιονδήποτε άλλο φορέα Πιστοποίησης της επιλογής σας επιθυμείτε εσείς.
  • Συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες οικονομολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς για την υπαγωγή των επιχειρηματικών σας προτάσεων ή σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο και την διεκπεραίωση των αντίστοιχων μηχανολογικών μελετών για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.
  • Συνεργασία με Αναγνωρισμένου κύρους Εταιρίες Διακριβώσεως- Εργαστήρια Χημικών αναλύσεων
  • Απόλυτη Εχεμύθεια για τις Δικές σας Λύσεις.