Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων

Στην AQuality Systems παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη, τη θέσπιση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ,καθώς και Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Λειτουργούμε από το2005

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Οι πιο σημαντικοί είναι:

Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τομέα της παραγωγής τροφίμων,

τόσο σε κλίμακα μικρών επιχειρήσεων, όπως χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας , catering, όσο και σε βιομηχανική κλίμακα σε επιχειρήσεις όλων των τομέων πέραν του κλάδου των τροφίμων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν όλη την αλυσίδα των τροφίμων, και το σύνολο των διαδικασιών για το τρόφιμο και τους εργαζόμενους. Καλύπτουμε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που παράγουν στον πρωτογενή τομέα, που μεταποιούν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν και διανέμουν τρόφιμα, όπως τυροκομεία, συσκευαστήρια ελιάς και ελαιολάδου, μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, βιομηχανικά σφαγεία, μονάδες παραγωγής άρτου και αρτοσκευασμάτων κ.λ.π. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων κατά τα διεθνή πρότυπα HACCP ( C.A.C. ) ISO 22000:2005, IFS, BRC, AGRO1.2.3.4, PAS 220, FSSC 22000, GlobalG.A.P IFS v.6.
Πέραν του κλάδου των εταιριών τροφίμων, η εταιρία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ,Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 και Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001 σε εμπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τεχνικές εταιρίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και σε οποιαδήποτε εταιρία ενδιαφέρεται να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της- μέσω των διαγωνισμών Δημοσίου τομέα- διαφήμιση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ή ανάδειξη των ευαισθησιών της στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Μείνετε ενημερωμένοι

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις τελευταίες προσφορές και τα τελευταία νέα στη βιομηχανία.

TOP