Οι ετικέτες των τροφίμων αποτελούν τον αμεσότερο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τον κανονισμό 1169/2011/ΕΕ θεσπίζει την υποχρεωτική αναγραφή της "διατροφικής δήλωσης" στα συσκευασμένα τρόφιμα, καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, καθορίζει τους κανόνες επισήμανσης και ρυθμίζει τον τρόπο αναγραφής στην ετικέτα των διαθρεπτικών στοιχείων, τόσο των υποχρεωτικών όσο και των προαιρετικών., με στόχο να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα συσκευασμένα προϊόντα διατροφής και τους ενδεδειγμένους τρόπους χρήσης τους.

"Εκτός όμως από τις νομοθετικές απαιτήσεις, το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα ισορροπημένο τρόπο διατροφής οδήγησε την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων στην εθελοντική υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος αναγραφής των διατροφικών πληροφοριών (GDAs) με στόχο να διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην γραφική απεικόνιση, να βελτιωθούν οι ετικέτες των τροφίμων και να μπορεί ο καταναλωτής να είναι περισσότερο ενημερωμένος για τις διατροφικές του επιλογές."

Οι εξελίξεις στον χώρο των τροφίμων και ιδιαίτερα στον τομέα της διατροφικής επισήμανσης επιβάλουν στις επιχειρήσεις τροφίμων και τις μονάδες ομαδικής εστίασης (εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία κλπ) να προετοιμασθούν κατάλληλα και έγκαιρα ώστε έως το τέλος του 2016 που αρχίζει η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1169/2011/ΕΕ να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.
Η διατροφική δήλωση πρέπει να λαμβάνει υποχρεωτικά την ενεργειακή αξία (*), τις πρωτεΐνες, τα λιπαρά & τα κορεσμένα λιπαρά, τους υδατάνθρακες, τα σάκχαρα και το νάτριο (αλάτι).
Μπορεί επίσης ανάλογα τη φύση του τροφίμου, να περιλαμβάνει την χοληστερόλη, το άμυλο, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία κ.ά.
(*): Η ενεργειακή αξία υπολογίζεται από τις τιμές των υδατανθράκων, των λιπαρών, των πρωτεϊνών και των διαιτητικών ινών.
Εκτός όμως από τις νομοθετικές απαιτήσεις, το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα ισορροπημένο τρόπο διατροφής οδήγησε την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων στην εθελοντική υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος αναγραφής των διατροφικών πληροφοριών (GDAs) με στόχο να διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην γραφική απεικόνιση, να βελτιωθούν οι ετικέτες των τροφίμων και να μπορεί ο καταναλωτής να είναι περισσότερο ενημερωμένος για τις διατροφικές του επιλογές.
Με τον όρο Ενδεικτική Ημερήσια Πρόσληψη εννούμε την συνολική ημερήσια ποσότητα σε θερμίδες, σάκχαρα, λιπαρά και νάτριο που ενδείκνυται να προσλαμβάνονται από ένα υγιή ενήλικα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο καταναλωτής να αξιολογεί το κάθε τρόφιμο και να επιλέγει αυτό που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του.
Η εταιρία μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με βάση τις διαθρεπτικές αναλύσεις των προϊόντων σας για σωστή απεικόνιση της διαθρεπτικής επισήμανσης και της ετικέτας του προϊόντος σας στο σύνολό της.

Διαχείριση αλλεργιογόνων και επισήμανσή τους σε συσκευασμένα / χύμα τρόφιμα και ποτά.

Στα πλαίσια της προστασίας των ευπαθών ομάδων καταναλωτών από τροφογενείς αλλεργίες και δυσανεξίες, που προκαλούνται από ορισμένα «αλλεργιογόνα» συστατικά των τροφίμων, απαιτείται από την Εθνική και την Ενωσιακή (άρθρα 9, 21, 44 και παράτημα ΙΙ του Κανονισμού 1169/2011, άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων Ποτών), η επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών που περιέχονται σε κάθε είδος τροφίμου, προσυσκευασμένου ή χύμα πώλησης. Περίπου το 2% των ενηλίκων και το 5% των παιδιών πάσχουν από κάποια μορφή αλλεργίας σε τρόφιμα. Ένα αδήλωτο αλλεργιογόνο σε τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του καταναλωτή, ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, επομένως η ορθή σήμανση θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση των τροφικών αλλεργιών. Ο κατάλογος των ουσιών και προϊόντων οι οποίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011, πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην σήμανση τροφίμων λόγω της αλλεργιογόνου δράσης τους, περιλαμβάνει 14 ουσίες και προϊόντα αυτών.
Η εταιρία μας  αναλαμβάνει με ελάχιστο κόστος να μελετήσει την πιθανή παρουσία αλλεργιογόνων συστατικών στα προϊόντα σας και να παρέχει την απαιτούμενη από τη νομοθεσία πληροφόρηση προς τους πελάτες σας σχετικά με τα αλλεργιογόνα συστατικά για τρόφιμα που:

  • προσφέρονται μη προ-συσκευασμένα για πώληση (είτε στον τελικό καταναλωτή είτε σε μονάδες ομαδικής εστίασης).
  • προ-συσκευάζονται για άμεση πώληση.
  • συσκευάζονται στον τόπο πώλησης εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής.
  • διατίθενται προς πώληση μη προ-συσκευασμένα με επικοινωνία (δηλαδή με παραγγελία μέσω τηλεφώνου ή ιστοσελίδας ή άλλο μέσο). Σε αυτή την περίπτωση η σχετική πληροφόρηση πρέπει να παρέχεται πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας, αλλά να είναι διαθέσιμη και κατά την στιγμή της παράδοσης.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην παροχή πληροφοριών προς τους πελάτες τους για αλλεργιογόνα συστατικά που περιέχονται σε μη προ-συσκευασμένα τρόφιμα που διαθέτουν είναι: μονάδες ομαδικής εστίασης ,επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν λιανικώς, όπως ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, παγωτοπωλεία κ.α., επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς, όπως υπεραγορές, παντοπωλεία, λαϊκές αγορές κ. α.
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες στο χώρο πώλησης-προσφοράς των μη προσυσκευασμένων τροφίμων ή στις περιπτώσεις της πώλησης εξ’ αποστάσεως πριν την πραγματοποίηση της αγοράς. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να παρέχονται στον καταναλωτή οπωσδήποτε πριν την πώληση-διάθεσή των τροφίμων.
Πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας. Η δήλωση των ενδείξεων επιτρέπεται να δίνεται προφορικά, όμως πρέπει να υπάρχει πινακίδα εντός της επιχείρησης σε εμφανές σημείο, εύκολα ορατή και προσβάσιμη που θα καλεί τον καταναλωτή να απευθυνθεί στο προσωπικό της επιχείρησης προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στα πωλούμενα τρόφιμα.
Άλλες υποχρεωτικές ενδείξεις μπορούν να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία του τροφίμου ή σε ετικέτα συνδεδεμένη με αυτήν ή εγγράφως, ή ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η μεταφορά της πληροφορίας πριν την τελική διάθεση του τροφίμου στον καταναλωτή. Επίσης με κάθε αλλαγή στην σύσταση ενός προϊόντος ή στον τρόπο προετοιμασίας του, αυτό επανεξετάζεται για την παρουσία αλλεργιογόνων.
Η εταιρία μας διασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων που διαθέτετε, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία, τους πελάτες σας και φυσικά την φήμη της επιχείρησης σας.

"η επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών που περιέχονται σε κάθε είδος τροφίμου, προσυσκευασμένου ή χύμα πώλησης. Περίπου το 2% των ενηλίκων και το 5% των παιδιών πάσχουν από κάποια μορφή αλλεργίας σε τρόφιμα. Ένα αδήλωτο αλλεργιογόνο σε τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία του καταναλωτή, ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του, επομένως η ορθή σήμανση θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέτρο για την καταπολέμηση των τροφικών αλλεργιών"

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP