Οι προδιαγραφές ενός χώρου παραγωγής ή διαχείρισης τροφίμων πρέπει να συναντούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και των αρχών της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP), αλλά και της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP).

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχει σημείο αναφοράς για την υποδομή τους στην ελληνική νομοθεσία που είναι η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83.

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπάρχει σημείο αναφοράς για την υποδομή τους στην ελληνική νομοθεσία που είναι η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83. Οι επιχειρήσεις τροφίμων στο σύνολό τους διέπονται από τους Κανονισμούς ΕΕ 852/2004 και 853/2004 στους οποίους οι αναφορές στην υποδομή είναι γενικές. Επιπλέον υπάρχουν κλαδικοί οδηγοί του ΕΦΕΤ που έχουν προτάσεις για τις προδιαγραφές των χώρων παραγωγής ή διαχείρισης τροφίμων κατά κλάδο δραστηριότητας. Η ερμηνεία των νομικών και κανονιστικών επιταγών σχετικά με την υποδομή των επιχειρήσεων τροφίμων είναι μια δουλεία που απαιτεί γνώση και εμπειρία.

Πρέπει να γίνει σχεδιασμός και διαμερισματοποίηση των χώρων, επιλογή των δομικών στοιχείων και υλικών, καθώς και του παραγωγικού αλλά και του βοηθητικού εξοπλισμού. Η απρόσκοπτη έγκριση των σχεδίων της εγκατάστασης και η αδειοδότηση της επιχείρησης σε συνδυασμό με την εργονομία και τον οικονομικό ρεαλισμό είναι στόχοι που αξίζουν προσπάθειας. Τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων (ISO22000, BRC, IFS, PAS220 ,FSSC) τονίζουν πως η κατάλληλη υποδομή αποτελεί προαπαιτούμενο για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων και σε μεγάλο βαθμό η κάλυψη των απαιτήσεων αντικατοπτρίζεται στις προδιαγραφές και υποδομές της εκάστοτε κτιριακής εγκατάστασης .

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής –μεταποίησης τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Είμαστε στην διάθεσή σας να ελέγξουμε από υγειονομικής και εργονομικής πλευράς την κάτοψη της νέας σας μονάδας ή τα σχέδια της ανακαίνισης που προγραμματίζετε. Συνεργαζόμαστε με την διοίκηση και τα εμπλεκόμενα στελέχη της επιχείρησης, αλλά και τους μηχανικούς του έργου. Έχουμε συμβάλει στον υγειονομικό σχεδιασμό και λειτουργία αρκετών εγκαταστάσεων χειρισμού τροφίμων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έως μεγάλες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής-μεταποίησης τροφίμων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τις τρέχουσες ή μελλοντικές παραγωγικές δυνατότητες της επιχείρησης, την τήρηση προϋπολογισμών, προτείνοντας τις οικονομικότερες επιλογές σε κάθε περίπτωση.

"Η απρόσκοπτη έγκριση των σχεδίων της εγκατάστασης και η αδειοδότηση της επιχείρησης σε συνδυασμό με την εργονομία και τον οικονομικό ρεαλισμό είναι στόχοι που αξίζουν προσπάθειας. Τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων"

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP