Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου 2018 τη νέα έκδοση του προτύπου για την Ασφάλεια των τροφίμων: «ISO 22000:2018 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων». Η αναθώρηση αυτή που άρχισε το 2014, είναι αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας ISO / TC 34 / SC 17 / WG 8 που αποτελείται από εμπειρογνώμονες από περισσότερες από 30 χώρες και βασίστηκε στην εμπειρία και τα δεδομένα από τα 13 έτη εφαρμογής του ISO 22000, στις νέες τάσεις στα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και στις εξελίξεις στη βιομηχανία τροφίμων .

Σημαντικές αλλαγές

Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:

 • Νέα δομή: Υιοθετείται η υψηλού επιπέδου δομή  (High Level Structure) που ορίζεται από το παράρτημα SL και είναι κοινή για όλα τα νέα πρότυπα ISΟ, διευκολύνοντας έναν οργανισμό στην ενσωμάτωση πολλαπλών Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Διεργασιακή προσέγγιση με  έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των διεργασιών και αλληλεπιδράσεων ώστε να παράγονται τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Προσέγγιση με βάση τη διακινδύνευση ‘Risk Based Thinking’ που διευρύνεται πλέον και στην επιχειρηματική λειτουργία και τις αρχές. ‘Ετσι εκτός από τη γνωστή αξιολόγηση κινδύνου σε λειτουργικό επίπεδο (HACCP) εισάγεται και η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου, όπου οι ευκαιρίες αποτελούν επίσης μέρος της έννοιας.
 • Κύκλος PDCA: το πρότυπο αποσαφηνίζει τον κύκλο Plan-Do-Check-Act, έχοντας δύο ξεχωριστούς κύκλους που συνεργάζονται: ο ένας καλύπτει το Σύστημα Διαχείρισης και ο άλλος καλύπτει τις αρχές του HACCP.
 • Ευθυγράμμιση με τις πρόσφατες εξελίξεις και έννοιες στα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και τον Codex Alimentarius .

Διευκρίνιση και απλούστευση των υφιστάμενων απαιτήσεων.  Ένταξη νέων ορισμών και σαφής περιγραφή των εννοιών και  διαφορών μεταξύ  των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Λειτουργικών Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (OPRPs) and Προαπαιτούμενων (PRPs).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το Πρότυπο ISO 22000 απευθύνεται σε όλη την αλυσίδα τροφίμων από το 'χωράφι του παραγωγού' ως το 'ράφι του καταναλωτή', καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα δραστηριοτήτων (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, μεταφορά και πώληση τροφίμων). Απευθύνεται επίσης και σε εταιρείες που σχετίζονται έμμεσα με την παραγωγή τροφίμων, όπως υπηρεσίες καθαρισμού και κατασκευής εξοπλισμού κ.α.

Το ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον κλάδο και τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 22000:2018;

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος 22000:2018 είναι:

 • Δημιουργεί συνθήκες εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Ενισχύεται το αίσθηµα ασφάλειας των καταναλωτών
 • Προσδιορίζει, διαχειρίζεται και μετριάζει τους κινδύνους ασφάλειας τροφίμων
 • Μειώνει και να εξαλείφει πιθανές ανακλήσεις προϊόντων και αντιδικίες
 • Αντιμετωπίζει τυχόν διατροφικές κρίσεις
 • Συνεχής βελτίωση – βελτιώστε τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων και την επικοινωνία κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
 • Διαφάνεια – κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων.
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

Η νέα έκδοση της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το βίντεο δείχνει μια σύντομη εισαγωγική σύνοψη της αναγκαιότητας και των οφελών του ISO 22000.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000:2005

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005, το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP