Το Αποτύπωμα Άνθρακα είναι το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται από έναν οργανισμό, ένα γεγονός, ένα προϊόν, ένα άτομο. Τα αέρια του θερμοκηπίου προκαλούνται από τις μεταφορές, τη παραγωγή και κατανάλωση, φαγητού, τη κατασκευή προϊόντων, χημικών, κτηρίων και υπηρεσιών. Το αποτύπωμα περιλαμβάνει και τα έξη αέρια που αναφέρει το Πρωτόκολλο του Κιότο αλλά μετράται σε τόνους (tn) ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e).

Γιατί το υπολογίζουμε;

Από τη στιγμή που είναι γνωστό το αποτύπωμα άνθρακα, η εταιρεία μπορεί να ακολουθήσει τρόπους μείωσης του αποτυπώματος της, είτε με αλλαγή τεχνολογίας, είτε με αλλαγή πρώτων υλών, με αντιστάθμιση ή κάποια άλλη μέθοδο.

Κάποιους από τους λόγους για να υπολογίσει μία επιχείρηση το αποτύπωμα άνθρακα είναι:

  • Να εντοπίσει φάσεις παραγωγής με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας ώστε να τη διαχειριστεί. για να μειώσει το κόστος λειτουργίας της.
  • Να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Να επιδείξει στους πελάτες της ότι λαμβάνει μέριμνα για τη προστασία του περιβάλλοντος.
  • Να συμμετέχει στις αγορές «πράσινων» προϊόντων.
  • Να βελτιώσει την εικόνα της στους καταναλωτές.

Πως μετράται;

Οι βασικοί τύποι υπολογισμού ενός αποτυπώματος άνθρακα είναι ενός οργανισμού και ενός προϊόντος. Ο υπολογισμός του αποτυπώματος μιας επιχείρησης βασίζεται στη συλλογή δεδομένων για τις άμεσες ή/και έμμεσες εκπομπές αερίων που θέλει να ενσωματώσει στο αποτύπωμα της. Συνήθως τα δεδομένα αφορούν ετήσιες καταναλώσεις αλλά η επιχείρηση μπορεί να διαλέξει και μικρότερο διάστημα. Αντίθετα στη περίπτωση υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα ενός προϊόντος, συλλέγονται δεδομένα που βασίζονται στο κύκλο ζωής του προϊόντος.

Η Εταιρία μας διαθέτει την ανάλογη εμπειρία από υπολογισμό του CARBON FOOTPRINT σε επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων και αναλαμβάνει την μελέτη και τις διαδικασίες υπολογισμού αυτού σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, ενώ επίσης αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP