Το GlobalG.A.P.αποτελεί την κοινή προσπάθεια επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων Euro Retail Produce Working Group (EUREP) για τη θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη πλαισίου ορθής αγροτικής πρακτικής, τη συνεχή βελτίωση και κατανόηση της ορθής πρακτικής και την ανοικτή επικοινωνία καταναλωτών και παραγωγικών κλάδων συμπεριλαμβανόμενων των παραγωγών και των εξαγωγέων – εισαγωγέων.

Η νέα έκδοση του GlobalG.A.P. IFA 4.0 καλύπτει όλη τη διαχείριση της υδατοκαλλιέργειας κάτω από ένα νέο διευρυμένο πρίσμα αξιολόγησης, με συγκεκριμένες απαιτήσεις που συντάχθηκαν από διεθνείς εμπειρογνώμονες της υδατοκαλλιέργειας.

Στις νέες απαιτήσεις του πρωτοκόλλου έχει δοθεί έμφαση στην:

  • Προστασία και στον σεβασμό του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη.
  • Ευζωία των ψαριών και λοιπών θαλάσσιων ειδών.
  • Ιχνηλασιμότητα των ζωοτροφών, του γόνου και των γεννητόρων.
  • Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας των εργαζομένων.
  • Υγιεινή και ασφάλεια των τελικών προϊόντων.

Η πιστοποίηση με βάση το GLOBALG.A.P. – Aquaculture ήδη αποτελεί απαίτηση πολλών αλυσίδων σούπερ μάρκετ του εξωτερικού και δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας GlobalG.A.P. IFA 4.0, το οποίο αφορά όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP