Τα Συστήματα Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων IFS και BRC, είναι πιο εξειδικευμένα, λεπτομερή και απαιτητικά από το ISO 22000, και εφαρμόζονται κυρίως σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που το ακολουθούν και το απαιτούν από τους προμηθευτές τους.Το IFS Version 6 είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας των μελών της Γερμανικής Ομοσπονδίας Λιανικής HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) και της αντίστοιχης Γαλλικής FCD (Federation des entreprises du Commerce et de la Distribution), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό πρότυπο ασφάλειας & ποιότητας τροφίμων, αποκαλούμενο International Food Standard (Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων) ή IFS.

IΤο IFS έχει σχεδιαστεί ως ένα ενιαίο εργαλείο που επιτρέπει την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων ασφαλείας και ποιότητας τροφίμων από τους προμηθευτές της διατροφικής αλυσίδας σύμφωνα με μια ομοιόμορφη προσέγγιση. Το πρότυπο IFS ισχύει για όλα τα μεταγενέστερα της πρωτογενούς παραγωγής στάδια επεξεργασίας τροφίμων. Η ανάπτυξη του International Food Standard (IFS) Version 6 βασίζεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα και στην κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δομή του προτύπου IFS:

 • Ευθύνη της Διοίκησης
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
 • Διαχείριση Πόρων
 • Διαδικασία Παραγωγής
 • Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση

Το πρότυπο IFS περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, μια σειρά απαιτήσεων η κάλυψη των οποίων είναι υποχρεωτική (knock out) και οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

 • Ευθύνη της διοίκησης
 • Σύστημα ελέγχου κάθε Κρίσιμου Σημείου Ελέγχου
 • Υγιεινή Προσωπικού
 • Προδιαγραφές πρώτης ύλης
 • Προδιαγραφές τελικών προϊόντων
 • Διαχείριση ξένων σωμάτων
 • Σύστημα ιχνηλασιμότητας
 • Εσωτερικοί έλεγχοι
 • Διαδικασία για απόσυρση και ανάκληση.
 • Διορθωτικές ενέργειες.

Η εταιρία μας έχει την απαιτούμενη εμπειρία στα συστήματα IFS & BRC, τόσο σε προετοιμασία τους, όσο και στην διαχείρισή τους στον τομέα των τροφίμων. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων IFS , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP