Τα Το IFS – International Featured Standards ανακοίνωσε τη δημοσίευση της έκδοσης 8 του IFS Food. Το IFS Food είναι ένα από τα κορυφαία πρότυπα για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων στην Ευρώπη και είναι αποδεκτό από κορυφαίες εταιρείες λιανικής και χονδρικής σε όλο τον κόσμο. Στόχος της νέας έκδοσης είναι, κατά το IFS, να γίνει ευκολότερο, πιο αποτελεσματικό και πιο πρακτικό το IFS Food για τους ελεγκτές και τις εταιρείες.

Τι νέο υπάρχει;

Διευκρίνιση σχετικά με τους απροειδοποίητους ελέγχους.

Η εκτέλεση ενός από κάθε τρεις ελέγχους απροειδοποίητα είναι υποχρεωτική. Στην έκδοση 8, υπάρχει διευκρίνιση για την καταμέτρηση των απροειδοποίητων ελέγχων. Ανατρέξτε στο κεφ 2.4.2, Μέρος 1, για λεπτομέρειες.

IFS Star

Οι απροειδοποίητες επιθεωρήσεις αυξάνουν την αξιοπιστία στη διαδικασία ελέγχου. Αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες εφαρμόζουν τις Απαιτήσεις IFS Food κάθε μέρα. Με την νέα έκδοση 8 εισάγεται ο όρος IFS Star για να υποδειχθεί ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε απροειδοποίητα. Δείχνει έτσι στους ενδιαφερόμενους την εξαιρετική αφοσίωση της εταιρίας στην εφαρμογή. Ένα αστέρι θα είναι ορατό στη βάση δεδομένων IFS και στο Πιστοποιητικό IFS. Έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό λογότυπο για αυτό το σκοπό.

Scoring System

Επαναφέρεται το B-score ως κατηγορία αποκλίσεων. Δείτε λεπτομέρειες στο φυλλάδιο «The IFS Scoring System – Driving Continuous Improvement».

Food Safety Culture

Σε αυτή τη νέα έκδοση, η κάθε εταιρεία, πρέπει να παρέχετε στόχους για καθεμία από τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις της κουλτούρας για την ασφάλεια των τροφίμων:

> Επικοινωνία σχετικά με τις πολιτικές και τις ευθύνες για την ασφάλεια των τροφίμων

> Εκπαίδευση

> Σχόλια των εργαζομένων για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων

> Μέτρηση απόδοσης

Timelines

Επιθεωρήσεις με βάση την έκδοση 8 του IFS Food θα είναι δυνατές από την 1η Οκτωβρίου 2023 και καθίστανται υποχρεωτικοί για όλες τις πιστοποιημένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Γενικά, η ισχύς της έκδοσης 7 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, η έκδοση 7 του IFS Food μπορεί να εφαρμοστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Η γενική αποδοχή αυτών των εξαιρέσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Ακολουθεί μια επισκόπηση:

> Για απροειδοποίητους ελέγχους: Η έκδοση 8 ισχύει όταν το παράθυρο ελέγχου ξεκινά την ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2023.

> Για ελέγχους πολλών τοποθεσιών: Πρέπει να ελέγξετε τους ιστότοπους και τα κεντρικά γραφεία στην ίδια έκδοση. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, η έκδοση 8 ισχύει για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία.

> Για ελέγχους παρακολούθησης: Όταν ο συνδεδεμένος «κύριος» έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την έκδοση 7 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η έκδοση 7 ισχύει για τον έλεγχο παρακολούθησης.

> Για ελέγχους επέκτασης: Όταν ο συνδεδεμένος «κύριος» έλεγχος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την έκδοση 7 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024, η έκδοση 7 ισχύει επίσης για τον έλεγχο επέκτασης.

Ο Stephan Tromp, IFS Managing Director, αναφέρει στο IFS Newsletter For Industry του Απριλίου 2023: «Αναθεωρήσαμε το πρότυπο IFS Food Standard για να ευθυγραμμιστεί με τις τρέχουσες τάσεις, τους κανονισμούς και τις προσδοκίες στη βιομηχανία τροφίμων και λάβαμε υπόψη τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Με την έκδοση 8 του IFS Food το πρότυπό μας έχει γίνει πιο συνεπές, πιο σαφώς δομημένο και πιο φιλικό στην χρήση.»

Η εταιρία μας έχει την απαιτούμενη εμπειρία στα συστήματα IFS & BRC, τόσο σε προετοιμασία τους, όσο και στην διαχείρισή τους στον τομέα των τροφίμων. Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων IFS , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP