Το πρότυπο PAS 220:2008 standard (Publicly Available Specification) 220:2008 προσδιορίζει τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων προγραμμάτων που οφείλουν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων με στόχο να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προϊόντων τους. Το πρότυπο αυτό δεν είναι αυτόνομο, αλλά έρχεται να συμπληρώσει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005. Το πρότυπο ISO 22000, μεταξύ άλλων, θέτει τη σαφή απαίτηση στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να συντηρήσουν προαπαιτούμενα προγράμματα που θα αποτελέσουν την βάση για τον έλεγχο των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια των τροφίμων. Το πρότυπο PAS 220:2008 έρχεται να καθορίσει με λεπτομέρεια ποία είναι αυτά τα προαπαιτούμενα προγράμματα και πως μπορούν να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις.

Το πρότυπο PAS 220:2008 συντάχθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων σε συνεργασία με τέσσερις από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βιομηχανίες τροφίμων: Danone, Kraft, Nestle, Unilever και την Συνομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CIAA).

Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη από την εφαρμογή του PAS 220:2008 είναι τα εξής:

 • Έχει πρακτική εφαρμογή και αντίκρυσμα, καθώς αναπτύχθηκε από τις ίδιες τις βιομηχανίες τροφίμων.
 • Υποστηρίζεται από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και εμπορικές ενώσεις τροφίμων στην Ευρώπη
 • Συμπληρώνει ιδανικά το διεθνώς αναγνωρισμένο ISO 22000:2005.
 • Εναρμονίζει τις ορθές πρακτικές για τα προαπαιτούμενα προγράμματα των επιχειρήσεων τροφίμων
 • Θέτει με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων για όλο το εύρος των μεταποιητικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων.
 • Μπορεί να ενσωματωθεί σε Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας όπως το ISO 9001:2008.
 • Μπορεί να επιθεωρηθεί από ανεξάρτητες αρχές ταυτόχρονα με το ISO 22000:2005, ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να αποδείξει ότι πληροί τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές.

Ασφάλεια και υγιεινή:

Οι απαιτήσεις του προτύπου PAS 220:2008 εφαρμόζονται σε όλες τις μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων ανεξαρτήτως μεγέθους ή/και πολυπλοκότητας που θέλουν να λάβουν τα μέγιστα οφέλη από την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις αυτές εστιάζουν στα εξής σημεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν απαραιτήτως εφαρμογή σε μια βιομηχανία:

 • Κατασκευή και διαρρύθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του χώρου παραγωγής και των εγκαταστάσεων για το προσωπικό
 • Συστήματα παροχής αέρα, νερού, ενέργειας κλπ
 • Υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης αποβλήτων
 • Καταλληλότητα και ευκολία πρόσβασης του εξοπλισμού, για καθαρισμό και συντήρηση
 • Διαχείριση παραλαμβανόμενων υλών και υλικών
 • Καθαρισμός και απολύμανση
 • Απεντόμωση και μυοκτονία
 • Προσωπική υγιεινή

Ταυτόχρονα το πρότυπο εξετάζει θέματα παραγωγής όπως η επαναχρησιμοποίηση ημιετοίμων, η ανάκληση προϊόντων, η αποθήκευση, η ενημέρωση του καταναλωτή, οι πληροφορίες του προϊόντος και η βιοτρομοκρατία.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων IFS , το οποίο αφορά την συνολική διαχείριση της επιχείρησης ή του οργανισμού σας και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες που είναι αναγκαίες μέχρι και την τελική σας πιστοποίηση, όπως και την πλήρη υποστήριξή σας πριν και μετά αυτήν. Η εγκατάσταση του συστήματός σας, θα είναι πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, με γνώμονα την άριστη ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα και με τις μικρότερες δυνατές επεμβάσεις στη λειτουργία της επιχείρησης / οργανισμού σας, καλύπτοντας σας τόσο νομοθετικά, όσο και λειτουργικά.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP