Ανακοινώθηκαν από το Υπ.Πολιτισμού νέες προδιαγραφές για τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, 5 οι κατηγορίες κλειδιών

/ / Ξενοδοχείο

Οι νέες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και η κατάταξή τους σε πέντε κατηγορίες κλειδιών, αντί τεσσάρων, καθορίστηκαν με απόφαση της υπουργού Τουρισμού, Έλενας Κουντουρά, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3119/31-7-2018).

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές:

  • Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ αναπτύσσονται σε συγκροτήματα έως 30 δωματίων και κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των 5 κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση, καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ΕΕΔΔ, που έχουν καταταγεί με το βάση το προηγούμενο σύστημα κατάταξης, κατατάσσονται το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου 2019 στο νέο σύστημα.
  • Το κτήριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπόμενης της ύπαρξης μίας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μία εκ των επιχειρήσεων ανεξάρτητη, εξωτερική πρόσβαση/είσοδος.
  • Δεν επιτρέπεται η λειτουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ σε μεμονωμένο κύριο ποσοστό εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, εκτός αν έχει την προς τούτο συναίνεση του συνόλου των συγκυρίων. Ομοίως ισχύει και σε περιπτώσεις μίσθωσης του ακινήτου.
  • Σε περίπτωση που η προσπέλαση στο γήπεδο γίνεται μόνο από τη θάλασσα, πρέπει να κατασκευαστεί το απαραίτητο λιμενικό έργο για τη θαλάσσια προσπέλαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Σε περίπτωση κτηρίων στα οποία έχει συσταθεί κάθετη ιδιοκτησία, επιτρέπεται η δημιουργία επιχείρησης ΕΕΔΔ, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από τη σχετική πράξη σύστασης ή τον κανονισμό συνιδιοκτητών ακινήτου.
  • Απαγορεύεται η λειτουργία ΕΕΔΔ σε κτήρια στα οποία δεν έχουν εκτελεστεί πλήρως οι εξωτερικές οικοδομικές εργασίες (επιχρίσματα, χρωματισμοί τοίχων, κουφώματα και κιγκλιδώματα, πλακοστρώσεις κλπ).
  • Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ κατηγορίας 5 κλειδιών, δυναμικότητας άνω των 20 δωματίων υποχρεούνται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον ένα δωμάτιο -τουλάχιστον δύο κλινών- για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP