Το αλφάβητο ενός σχεδίου ελέγχου αλλεργιογόνων

/ / Αλλεργιογόνα

Οι κανονισμοί του FSMA απαιτούν οι περισσότεροι στην Βιομηχανία τροφίμων και ποτών να έχουν ένα γραπτό σχέδιο ασφάλειας τροφίμων. Ανάμεσα στα άλλα σημαντικά στοιχεία , το σχέδιο ασφάλειας τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει μια γραπτή ανάλυση κινδύνων και γραπτούς προληπτικούς ελέγχους. Γιατί αυτό είναι  σημαντικό σε ένα σχέδιο ελέγχου αλλεργιογόνων;Επειδή οι κανονισμοί ορίζουν την αλληλοεπιμόλυνση από αλλεργιογόνα τρόφιμα ως χημικό κίνδυνο. Πρακτικά μιλώντας, αυτό σημαίνει ότι αν λειτουργείτε μια εγκατάσταση που έχει αλλεργιογόνα αλλά και μη αλλεργιογόνα προϊόντα που εμπεριέχουν αλλεργιογόνα με διαφορετικά αλλεργιογόνα έχετε ένα κίνδυνο αλληλοεπιμόλυνσης . Αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει να αναγνωριστεί και να μπεί ένας προληπτικός έλεγχος. Αυτός ο προληπτικός έλεγχος θα είναι το σχέδιο ελέγχου αλλεργιογόνων σας. Όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένων και των σχεδίων ελέγχου αλλεργιογόνων, θα πρέπει να είναι γραπτά και να παρέχουν διαβεβαιώσεις ότι ο παρόν κίνδυνος (στην περίπτωσή μας η αλληλοεπιμόλυνση με αλλεργιογόνα) θα είναι σημαντικά ελαχιστοποιημένος ή αποτρεπτέος. Όταν καταρτίζουμε σχέδια ελέγχου αλλεργιογόνων , θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας τις διαδικασίες, πρακτικές και διεργασίες προκειμένου να ελέγξουμε τα αλλεργιογόνα τρόφιμα. Ο σκοπός είναι να ελέγξουμε διαδικασίες, πρακτικές και διεργασίες για να αποτρέπουμε την αλληλοεπιμόλυνση με αλλεργιογόνα.Αυτό σημαίνει ότι κατά την διάρκεια , χειρισμό και χρήση των προιόντων τροφίμων στην εγκατάσταση, λαμβάνονται λογικά βήματα για να αποτρέψουν την αλληλοεπιμόλυνση και τα μη δηλωμένα αλλεργιογόνα από το να μπούν στα προιόντα. Αυτό ξεκινάει με τον σχηματισμό μιας ομάδας διαχείρισης-ελέγχου αλλεργιογόνων ή ενός υπευθύνου για να ηγηθεί των ενεργειών. Η ομάδα θα πρέπει να είναι γνώστης των συστατικών και των προιόντων στην εγκατάσταση, των διαδικασιών που λαμβάνουν μέρος και των απαιτήσεων υγειινής για τον εξοπλισμό του εργοστασίου. Θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προτείνουν εναλλακτικές διαδικασίες  για την αποτροπή αλληλοεπιμολύνσεων και να αναθεωρούν –αναλύουν υπάρχουσες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουν μέγιστη αποδοτικότητα.  Όσον αφορά τους πρακτικούς ελέγχους, η πρόληψη της αλληλεπίδρασης αλλεργιογόνων αρχίζει με τη γνώση των συστατικών. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα είναι η επαλήθευση των προμηθευτών σχετικά με τα αλλεργιογόνα που περιέχονται στα συστατικά που παρέχουν. Βεβαιωθείτε ότι τα αλλεργιογόνα που υπάρχουν σε ένα συστατικό είναι εμφανώς επισημασμένα. Οι έγχρωμες ετικέτες μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για την ένδειξη της παρουσίας αλλεργιογόνου. Κατά την αποθήκευση των συστατικών, κάντε το καλύτερο για να διαχωρίσετε τα συστατικά που περιέχουν αλλεργιογόνα από συστατικά που δεν περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν δεν υπάρχουν ξεχωριστές εγκαταστάσεις, δοκιμάστε ξεχωριστές αποθήκες / ψυγεία. Εάν αυτό δεν είναι μια επιλογή, ακολουθήστε τα βήματα της κοινής λογικής, όπως η τοποθέτηση συστατικών που περιέχουν αλλεργιογόνα στο κατώτατο ράφι, ώστε να μην μπορούν να χυθούν σε τίποτα άλλο και να διασφαλίσουν ότι τα δοχεία παραμένουν σαφώς και ασφαλώς σφραγισμένα.

Κατά την παραγωγή τροφίμων, οι αλλεργιογόνοι έλεγχοι πρέπει να αποτρέπουν όσο το δυνατόν περισσότερη αλληλεπικάλυψη μεταξύ προϊόντων που περιέχουν αλλεργιογόνα και χωρίς αλλεργιογόνα. Όταν είναι διαθέσιμα, τα προϊόντα χωρίς αλλεργιογόνα πρέπει να λειτουργούν σε ξεχωριστή γραμμή παραγωγής όπου δεν εισάγονται συστατικά που περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν μια γραμμή χωρίς αλλεργιογόνα βρίσκεται κοντά σε μια γραμμή που περιέχει αλλεργιογόνο, θα πρέπει να δημιουργηθούν φυσικοί φραγμοί (δηλ. Ένας τοίχος) για να τους χωριστούν και χωριστά συστήματα εξαερισμού μπορεί να είναι κατάλληλα για να αποφευχθεί η διασυνοριακή επαφή με αέρα. Όπου δεν είναι δυνατές ξεχωριστές γραμμές, οι μεταβολές πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Με άλλα λόγια, τρέχετε όσο περισσότερα προϊόντα χωρίς αλλεργιογόνα μπορείτε, πριν τρέξετε τα προϊόντα που περιέχουν αλλεργιογόνα και, στη συνέχεια, τρέξτε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα που περιέχουν αλλεργιογόνα. Η απολύμανση θα πρέπει να προγραμματιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που περιέχει αλλεργιογόνα.

Εκτός από τις διαχωρισμένες σειρές προϊόντων, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο διασταυρούμενων επαφών με εύλογους ελέγχους εργαζομένων και εξοπλισμού. Για παράδειγμα, τα εργαλεία, τα δοχεία και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση συγκεκριμένου αλλεργιογόνου ή συστατικού που περιέχει αλλεργιογόνο θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένα και εύκολα αναγνωρισμένα. Σκεφτείτε μια μοβ λαβή για οτιδήποτε έρχεται σε επαφή με τα φιστίκια, για παράδειγμα. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε δοκιμές προϊόντων που περιέχουν αλλεργιογόνα θα πρέπει να περιορίζονται από την επεξεργασία προϊόντων που δεν είναι αλλεργιογόνα. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να πραγματοποιείται επιπλέον απολύμανση μεταξύ των διαδρομών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της στολής, της τρίχας, του μανταλάκι κλπ. Τα ενδύματα χωρίς αλλεργιογόνο πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από εκείνο που φοριέται κατά την επεξεργασία προϊόντων που περιέχουν αλλεργιογόνα.

Εξετάστε τα μοντέλα κυκλοφορίας στη μονάδα σας ως μέρος του σχεδίου ελέγχου αλλεργιογόνου. Τα συστατικά που περιέχουν αλλεργιογόνο πρέπει να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στη γραμμή παραγωγής που περιέχει αλλεργιογόνα, ώστε να ελαχιστοποιείται η διασταυρούμενη επαφή με άλλα προϊόντα. Ομοίως, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πηγαίνουν από τη μια γραμμή στην άλλη χωρίς κατάλληλες διαδικασίες εξυγίανσης. Αυτοί οι έλεγχοι θα βοηθήσουν στην “σημαντική ελαχιστοποίηση” του κινδύνου διασταυρούμενων αλλεργιογόνων στη μονάδα σας.

Η δεύτερη συνιστώσα ενός σχεδίου ελέγχου αλλεργιογόνου ασχολείται με την επισήμανση των τελικών προϊόντων διατροφής. Μια συζήτηση σχετικά με τις απαιτήσεις επισήμανσης των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων της “συμβουλευτικής επισήμανσης”, θα μπορούσε να συνεχιστεί για τις σελίδες. Σημαντικό για το σχέδιο ελέγχου αλλεργιογόνου σας είναι να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα δεν είναι “λανθασμένα” σύμφωνα με την Federal Food Drug & Cosmetic Act. Ένα προϊόν είναι εσφαλμένο, όταν περιέχει ένα μη δηλωμένο σημαντικό αλλεργιογόνο. Λαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα, θα μειώσετε την πιθανότητα αλληλεπίδρασης αλλεργιογόνου στην εγκατάσταση σας και έτσι θα μειώσετε την πιθανότητα ένα μη δηλωμένο αλλεργιογόνο να φτάσει στο προϊόν σας.

Όπως όλα τα άλλα, η αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ελέγχου των αλλεργιογόνων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάρτιση και την εκπαίδευση του προσωπικού. Επιτρέψτε στο προσωπικό να γνωρίζει τους κινδύνους – και τις νομικές υποχρεώσεις – ενός μη δηλωμένου αλλεργιογόνου σε έναν καταναλωτή με σοβαρή αλλεργία στα τρόφιμα. Παρέχετε κατάρτιση προσωπικού σχετικά με την ευαισθητοποίηση και τον έλεγχο των αλλεργιογόνων για όλους τους εργαζομένους σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, τουλάχιστον ετησίως. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται ειδική κατάρτιση στους υπαλλήλους των οποίων τα καθήκοντα εργασίας θα τους έθεταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ένα περιστατικό επαφής με αλλεργιογόνα. Όλη η εκπαίδευση πρέπει να τεκμηριωθεί, ώστε να είναι γνωστό ποιος έχει εκπαιδευτεί και πότε πρέπει να ανανεωθεί η κατάρτιση. Παρόλο που δεν υπάρχει τρόπος για την πλήρη εξάλειψη κάθε κινδύνου διασταυρούμενης επαφής με αλλεργιογόνα, διατάξεις όπως αυτές που προαναφέρθηκαν θα συμβάλουν στη σημαντική ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασταυρούμενων επαφών, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς του σχεδίου ασφάλειας τροφίμων της FSMA.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP