Υποχρεωτική η Πιστοποίηση Ανελκυστήρων

/ / Πιστοποιήσεις

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008 είναι υποχρεωτικοί οι αρχικοί και οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων και η έκδοση Πιστοποιητικού από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους.
Ο έλεγχος / πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες νέους και παλιούς,  εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και χώρους χρήσης από ευρύ κοινό.
Οι περιοδικοί έλεγχοι δεν είναι απλώς μια τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση όλων των ασφαλιστικών διατάξεων των ανελκυστήρων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να  συγχέονται με την τακτική συντήρηση. Σημειώνεται ότι οι περιοδικοί έλεγχοι γίνονται ανά καθορισμένα διαστήματα (ανά έτος για τα δημόσια κτήρια, έως 6 έτη για τις πολυκατοικίες).
Όσον αφορά στους παλιούς ανελκυστήρες, (εγκατεστημένους πριν το 2000), που δεν έχουν πιστοποιητικό από Φορέα ελέχγου, απαιτούνται ορισμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, ώστε το επίπεδο ασφάλειας τους να πλησιάσει αυτό των νέων ανελκυστήρων.
Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) ηγείται εδώ και 30 χρόνια στην Ελληνική Αγορά και είναι Διαπιστευμένος Οργανισμός από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία, ενώ έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 40.000 ανελκυστήρες σε όλη την Ελλάδα. 
Εκτός των ελέγχων ανελκυστήρων, η TÜV HELLAS (TÜV NORD)  είναι διαπιστευμένος Οργανισμός για τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων ( όπως οικοδομικοί γερανοί, γερανοί σε φορτηγό, γερανογέφυρες, γερανοί λιμένος, περονοφόρα, καλαθοφόρα, αντλίες σκυροδέματος, ανυψωτικοί μηχανισμοί αυτοκινήτων κτλ), σύμφωνα με την ΥΑ 15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/2003.
Με σκοπό την Πανελλαδική κάλυψη των ελέγχων, εκτός από τα γραφεία μας σε Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, έχουμε αναπτύξει και δίκτυο Επιθεωρητών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP