Οι κανονισμοί του FSMA απαιτούν οι περισσότεροι στην Βιομηχανία τροφίμων και ποτών να έχουν ένα γραπτό σχέδιο ασφάλειας τροφίμων. Ανάμεσα στα άλλα σημαντικά στοιχεία , το σχέδιο ασφάλειας τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνει μια γραπτή ανάλυση κινδύνων και γραπτούς προληπτικούς ελέγχους. Γιατί αυτό είναι  σημαντικό σε ένα σχέδιο ελέγχου αλλεργιογόνων;Επειδή οι κανονισμοί ορίζουν την αλληλοεπιμόλυνση από

Ε.Ο.Α.Ν

Ε.Ο.Α.Ν τα οφέλη της ανακύκλωσης

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008 είναι υποχρεωτικοί οι αρχικοί και οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων και η έκδοση Πιστοποιητικού από Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Ο έλεγχος / πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες νέους και παλιούς,  εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και χώρους χρήσης από ευρύ κοινό. Οι περιοδικοί

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ BOUTIQUE HOTELS

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ-BOUTIQUE-HOTELS

Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

TOP